1396,چهارشنبه 30 فروردين19:16

راه اندازی کانال «دوتا کافی نیست» در تلگرام

2تا کافی نیست: 

کانال تلگرامی «دوتا کافی نیست» با هدف اطلاع رسانی در زمینه بحران جمعیت و روشنگری در این مسئله راه اندازی شده. در این کانال، مطالب جذاب و مفیدی برای شما تدارک دیدیم که میتونه در طول زندگی به خصوص در موضوع فرزندآوری، به کمکتون بیاد. مطالب ما به خصوص برای فعالیت های فرهنگی مفید هستن.
-  هرکس انتقاد یا پیشنهادی داشت میتونه به مدیر کانال منتقل کنه و اگه سوالی در زمینه ی جمعیت و فرزندآوری داشت، میتونه بپرسه تا در نخستین فرصت، جوابش ارسال بشه. 
-  دست همکاری شما رو به گرمی می فشاریم و از هر نوع کمکی استقبال می کنیم.
«دوتا کافی نیست»؛ کانالی برای دریافت اخبار مهم و نکات ناب در زمینه ی فرزندآوری، خانواده و جمعیت
به ما بپیوندید و ما را به دوستانتان معرفی کنید: 
@dotakafinist1